Suurten maailmanuskontojen uskonnolliset pyhät tekstit

Vaikket olisikaan uskonnollinen, kannattaa silti jo yleissivistyksenkin kannalta tutustua tiettyihin uskonnollisiin teksteihin, joita tietyt uskontokunnat pitävät pyhinä. On mielenkiintoista tietää, mihin erilaisten uskontokuntien jäsenet uskovat ja kaikista parhaiten tämä selviää tutustumalla näiden uskontokuntien pyhinä pitämiin teksteihin. Samalla saatatkin huomata, että islam, juutalaisuus ja kristinusko eivät olekaan niin kovin kaukana toisistaan, vaan itse asiassa näissä kaikissa uskontokunnissa uskotaan samaan Jumalaan ja moniin samoihin profeettoihin.

Toora on juutalaisten pyhä kirja

Juutalaiset pitävät Tooraa pyhänä kirjanaan ja kutsuvat hebreankielisen Raamatun ensimmäistä osaa Tooraksi. Tooraa puolestaan kutsutaan usein laiksi tai opetukseksi ja se sisältää viisi kirjaa. Näitä viittä kirjaa kutsutaan myös Mooseksen kirjoiksi, jotka ovat Genesis eli Ensimmäinen Mooseksen kirja, Exodus eli Toinen Mooseksen kirja, Leviticus eli Kolmas Mooseksen kirja, Numeri eli Neljäs Mooseksen kirja ja Deuteronomium eli Viides Mooseksen kirja.

Juutalaisessa perimätiedossa Moosesta pidettiin kirjojen kirjoittajana, mutta keskiajalla tätä käsitystä alettiin epäillä. Kuitenkaan kirjojen kirjoittajasta ei ole täyttä selvyyttä. Osa on sitä mieltä, että kirjat olisi kirjoittanut Esra.

Toorasta löytyy sekä käskyjä että kieltoja. Lisäksi siitä löytyy runoutta sekä erilaisia sukuluetteloita. Toorasta löytyy esimerkiksi luomiskertomus ja kymmenen käskyä. Nooan tarina on eräs Tooran kuuluisimmista tarinoista.

Raamattu on kristittyjen pyhä kirja

Kristittyjen Raamattu sisältää kaksi osaa – Vanhan ja Uuden testamentin ja kristityt ovat sitä mieltä, että Raamatusta löytyy Jumalan sanoma ihmiskunnalle. Vanhasta testamentista löytyy esimerkiksi kertomus siitä, kuinka maailma luotiin; Vanhassa testamentissa on niin runoja kuin käskyjä sekä ohjeitakin. Kymmenen käskyä ovat monen kristityn mielestä eräs tärkeimmistä Vanhan testamentin ohjenuorista.

Vanhasta Testamentista löytyvät Ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja viides Mooseksen kirja, Joosuan kirja, Tuomarien kirja, Ruutin kirja, Ensimmäinen ja toinen Samuelin kirja, Ensimmäinen ja toinen kuninkaiden kirja, Ensimmäinen ja toinen aikakirja, Esran kirja, Nehemian kirja, Esterin kirja, Jobin kirja, Psalmien kirja, Sananlaskujen kirja, Saarnaajan kirja, Laulujen laulu, Jesajan kirja, Jeremian kirja, Valitusvirret, Hesekielin kirja, Danielin kirja, Hoosean kirja, Joelin kirja, Aamoksen kirja, Obadjan kirja, Joonan kirja, Miikan kirja, Nahumin kirja, Habakukin kirja, Stefanjan kirja, Haggain kirja, Sakarjan kirja sekä Malakian kirja. Useat Vanhasta Testamentista löytyvät tarinat ovat meille monille lapsuudesta tuttuaja. Suurin osa meistä tuntenee esimerkiksi Joosefin ja Nooan tarinat.

Uudessa testamentissa kerrotaan Jeesuksen ja hänen seuraajiensa teoista ja elämästä. Siitä löytyy esimerkiksi evankeliumeja, kuten Matteuksen ja Markuksen evankeliumit, Apostolien teot sekä Paavalin kirjeitä.

Koraani on muslimeiden pyhä kirja

Muslimit pitävät Koraania pyhänä kirjana, jonka Jumala on välittänyt profeetta Muhammedille. Koraanissa Jumala puhuu ihmisille ja ainoa oikea Koraani on arabiankielinen. Tästä syystä Koraania ei voi oikeastaan kääntää, vaan käännöksiä pitäisi kutsua Koraanin tulkinnoiksi. Harva meistä tosin osaa Koraanin alkuperäistä kieltä, arabiaa – ainakaan niin hyvin, että voisi lukea Koraania sujuvasti sen alkuperäiskielellä. Tästä syystä suomalainen, joka haluaa tutustua Koraaniin, joutuukin yleensä turvautumaan joko suomen- tai englanninkieliseen Koraanin tulkintaan. Myös monet muslimit ovat samassa tilanteessa, koska vain joka viides muslimi puhuu arabiaa äidinkielenään. Arabiankielisen Koraanin tekstiä voi kuvailla runolliseksi.

Koraanin lisäksi monet muslimit noudattavat profeetta Muhammedin opetuksia, joita on kerätty erityisiin hadith-kokoelmiin. Nämä opetukset liittyvät muslimin arkipäiväiseen elämään. Profeetta Muhammed opetti ihmisille esimerkiksi armeliaisuutta eläimiä kohtaan, mikä on monelle islamia tuntemattomalle henkilölle suuri yllätys. Profeetta Muhammedin elinaikana ei ollut eläinsuojelujärjestöjä, mutta tästä huolimatta islamin profeetta kehotti ihmisiä kohtelemaan eläimiä kunnioittavalla tavalla.