Kuinka muotoilla kirja

Opi muotoilemaan kirja ja säästä satoja, kun julkaiset itse!

 • Kirjan muotoilu sisältää:
 • kirjan koko,
 • marginaalit,
 • typografia,
 • riviväli,
 • sivunumerot,
 • ylä- ja alatunnisteet,
 • sivun asettelu,
 • kirjan osat,
 • kannen suunnittelu,
 • valitsemasi paperi,
 • ja kaikkea muuta, joka vaikuttaa kirjan ulkonäköön.

Älä panikoi! Jokainen omistamasi kirja on koulutusapu.

Muotoile kirja: Koko

Ensimmäinen suunnittelupäätöksesi on kirjan koko. Yleisin paperikokoisten kauppojen koko on 6 x 9 tuumaa. Jos kirjoitat lapsille tai eläkeläisille, saatat haluta suuremman leikkauskoon. Sinun on myös otettava huomioon valokuvia ja piirroksia.

Muotoile kirja: Marginaalit

Marginaalit ovat kirjan suunnittelun ensisijainen osa. Sivun koon valinta vaikuttaa niihin. Yleensä mitä suurempi kirja, sitä suuremmat marginaalit. Koot 5 “X 8” – 8 “X 10” marginaalit 5 “ja 1,25” ovat normaaleja.

Ylä- ja alatunnisteiden marginaalit voidaan jättää oletusarvoonsa tai asettaa puoleen marginaalista.

Muotoile kirja: Ylä- ja alatunnisteet

Pidän eri parittomista ja parillisista otsikoista, joiden avulla kirjan nimi asetetaan vasemman sivun päälle ja luvun otsikot oikean sivun päälle. Kaunokirjallisuus ei edellytä ylä- ja alatunnisteiden käyttöä lukuun ottamatta sivunumeroita. Pidän eri parittomista ja parillisista alatunnisteista laittaa sivunumerot sivun alareunan ulkomarginaaleille. Sivunumeroiden asettaminen sivun alaosaan yksinkertaistaa muotoilua, koska joillakin sivuilla saa olla sivunumerot sivun alareunassa, mutta ei sivun yläreunassa.

Muotoile kirja: Kirjan osat

Kirjasi sisäpuolta kutsutaan kirjalohkoksi. Kirjalohko on jaettu kolmeen osaan: etuosa, pääteksti ja taka -aine.

Muotoile kirja: Etusija

Etusivulla on kaikki sivut, jotka ovat tekstin pääosan edessä. Sivut on perinteisesti numeroitu pienillä roomalaisilla numeroilla. Jokainen sivu lasketaan; tyhjät sivut eivät kuitenkaan näytä sivunumeroitaan. Ylätunnisteita ei yleensä käytetä tässä osiossa, eikä alatunnisteita ole sivunumeroita lukuun ottamatta. Puolet otsikkosivu on kirjan ensimmäinen sivu ja se asetetaan aina uudelle oikealle sivulle. Tämä sivu sisältää vain otsikon. Se jättää tekstityksen, kirjoittajan nimen ja julkaisijan pois. Se on valinnainen sivu, mutta mukava kosketus. Sivu kaksi voi sisältää muita kirjoittajan kirjoja tai jättää tyhjäksi. Otsikkosivu asetetaan aina uudelle oikealle sivulle. Se sisältää kirjan koko nimen, alaotsikon, jos sellainen on, tekijän ja kustantajan nimen.

Tekijänoikeussivu voidaan sijoittaa otsikkosivun takapuolelle. Se sisältää tekijänoikeusilmoituksen, julkaisupäivän, julkaisijan ja julkaisupaikan. Tekijänoikeussivun tarkoitus on suojata tekijää plagioinnilta. Kirjanumerot, valokuvaluotot ja kuvittajahyvitykset voivat myös mennä tänne. Tyyppi voi haluttaessa olla pienempi kuin pääteksti.

Omistuksen pitäisi olla uudella oikealla sivulla. Tekijällä on täysi harkintavalta, onko hänellä omistussivu ja kenelle hän voi omistaa kirjansa. Esipuhe, jos sellainen on, tulee laittaa uudelle oikealle sivulle. Kirjan tärkeyden selittää johdanto, jonka on kirjoittanut muu tunnustettu viranomainen kuin tekijä. Esipuhe laitetaan myös uudelle oikealle sivulle. Esipuheen tarkoituksena on antaa kirjoittajalle syy kirjan kirjoittamiseen. Se on valinnainen sivu. Kuittaukset laitetaan myös oikealle uudelle sivulle. Tämä on tilaisuus kirjoittajalle osoittaa arvostavansa kaikkia, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti auttaneet hänen kirjansa luomisessa.

Sisällysluettelo asetetaan uudelle oikealle sivulle. Sisällysluettelo sisältää tarkan luettelon luvuista ja sivuista, joilla ne alkavat. Jos kirja on jaettu osiin tai osiin, ne sisällytetään myös. Sisällysluettelon tulisi heijastaa kirjan rakennetta yhdellä silmäyksellä. Kaikkia yllä olevia sivuja ei tarvitse olla kirjassa. Sinulla pitäisi olla vähintään otsikkosivu, tekijänoikeussivu ja sisällysluettelo.

Aina kun sinun on aloitettava elementti uudella oikealla sivulla, usein edessä on tyhjä sivu. Tyhjät sivut ovat haitaksi, koska niissä ei saa olla ylätunnisteita tai alatunnisteita. Niiden tulee olla täysin tyhjiä. Tämä tarkoittaa yleensä osittaisten taukojen käyttöä, jotta jokaisesta tyhjästä sivusta tulee oma osio.

Muotoile kirja: päärunko

Pääteksti voidaan jakaa osiin, osiin tai lukuihin. Jos johdannon on kirjoittanut joku muu kuin kirjoittaja, sitä on käsiteltävä osana pääasiaa. Jos se on kirjoittajan kirjoittama, se on osa päätekstiä. Pääteksti on numeroitu arabialaisilla numeroilla, jotka alkavat numerolla 1, ja numeroidaan peräkkäin kirjan loppuun. HUOMAUTUS: Kun sinulta kysytään kirjan sivujen kokonaismäärää, muista lisätä etusivut, teksti -sivut, tyhjät sivut ja takasivut.

Osat ovat yleensä lukuja suurempia ja niiden pitäisi alkaa uudelta oikealta sivulta. Osat sisältävät yleensä johdantoon useita aiheeseen liittyviä lukuja. Osat voivat olla lukuja suurempia tai pienempiä. Luvut ovat useimpien kirjojen pääjakoja, ja ne on numeroitava järjestyksessä, vaikka ne olisi jaettu osiin. Kirjan ensimmäisen luvun tai suuren osan pitäisi alkaa uudelta oikealta sivulta. Loput luvut voivat alkaa joko vasemmalta tai oikealta sivulta. Ryhmät jaetaan yleensä edelleen alenevan painon nimikkeillä ja alanimikkeillä.

Muotoile kirja: Tausta -asia

Tausta -aineisto koostuu liitteestä, muistiinpanoista, bibliografiasta, sanastosta, hakemistosta ja kolofonista. Olet jo tutustunut näihin, vaikka et ehkä ole törmännyt kolofoniin, koska ne eivät ole niin yleisiä kuin ennen. Romaani ei tarvitsisi mitään näistä. Tekninen käsikirja saattaa käyttää niitä kaikkia. “Tietoja tekijästä” -sivu voisi olla takakannessa, jos kirjoittaja on kuuluisa tai auktoriteetti; muuten se saattaa mennä kirjan takaosaan edellä lueteltujen kohteiden edellä. Liite tulee heti tekstin jälkeen ja koostuu kirjeistä, asiakirjoista ja sekalaisesta aineistosta, joka liittyy kirjan materiaaliin. Se alkaa uudelta oikealta sivulta. Muistiinpanot ovat alaviitteitä, jotka laajuutensa vuoksi on sijoitettu kirjan taakse. Tämä osa on usein jaettu lukuihin.

Bibliografia on luettelo kirjoista ja aikakauslehdistä, joita kirjoittaja on käyttänyt lähdemateriaalina tai suositellut lukijoilleen. Viittausten luetteloimiseen on monia hienoja tyylioppaita, joten en käsittele viitetyylejä täällä. Sanasto on luettelo tekstissä käytetyistä termeistä ja niiden määritelmistä.
Hakemisto on aakkosellinen luettelo viittauksista ja niiden sivunumeroista, joita tekijä pitää tärkeinä. Se on yleensä kirjan viimeinen osa koottavaksi. Indeksi on yksi niistä asioista, joita MS Word tekee hyvin.
Colofonit kuvaavat fontteja, papereita, musteita, sidoksia jne., Joita käytettiin kirjan tuottamiseen.

Muotoile kirja: Paperivalinta

Kermainen paperi on tavallinen valinta romaaneille ja muille fiktioille. Valkoista paperia käytetään usein teknisissä “How To Books” -kirjoissa ja muissa tietokirjoissa.

Muotoile kirja ohjatun kirjan suunnittelun avulla

Ohjattu kirjan suunnitteluohjelma yksinkertaistaa kirjan suunnittelua ja kirjan muotoilua, jotta kuka tahansa voi valmistaa käsikirjoituksen julkaistavaksi Microsoft Wordin avulla. Se säästää valtavasti aikaa jopa kokeneille kirjasuunnittelijoille. Jos sinulla ei ole aikaa oppia muotoilemaan kirjaa MS Wordissa, ohjattu kirjan suunnitteluohjelma säästää satoja dollareita.

Ohjattu toiminto toimii MS Wordin sisällä ja avautuu lomakkeella, jossa voit valita kirjan koon, marginaalit, fontit, riviväliä jne. Siinä on myös paikka, jossa voit täyttää otsikon ja luvun otsikot. Kun olet täyttänyt lomakkeen, paina “Luo kirja” -painiketta, ja se luo ammattimaisen, mukautetun Microsoft Word -mallin kirjallesi. Sitten on vain kysymys ohjatun työkalun käyttämisestä tekstin leikkaamiseen ja liittämiseen luvun otsikoiden alle.

Lue myös Itse julkaistujen kirjojen hankkiminen kirjastoista